Famous Ancient Indian Scholars and their Patrons

ScholarPatron
Amir KhusroBalban, Alauddin Khilji and 5 other rulers
Amar SinghChandragupta Vikramaditya
BanabhattaHarshavardhana
BhavabhutiYashovarman of Kannauj
BharviSimhavishnu (Pallava)
BilhanVikramaditya VI (Chalukya of Kalyani)
ChandarbardaiPrithviraja Chauhan
DandinNarsinghavarman (Pallava)
FirdausiMahmud Ghazni
GunadhyaHala (Satvahana)
HemchandraKumarpala (Chalukyas of Anhilwara)
HarisenaSamudragupta
Hari HaraKrishna Deva Raya
JinasenAmoghvarsha (Rashtrakuta)
KalidasVikramaditya
LakshmidharGovind Chandra
MahaviracharyaAmoghvarsha (Rashtrakuta)
NagarjunaKanishka
Ravi KirtiPulkesin II
RajshekharaMahendrapala and Mahipala
SomadevaPrithviraja III
Shri HarshaJaychand
Shri PonnaKrishna III (Rashtrakuta)
VakpatirajYashovarman of Kannauj
VijnaneshwarVikramaditya VI